180585772 m scaled

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗ/ ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Η ύπαρξη ανείσπρακτων – επισφαλών απαιτήσεων δύναται να προκαλέσει στο δανειστή όχι μόνο προβλήματα ρευστότητας αλλά ακόμη και προβλήματα στην υπόστασή του ως οικονομική οντότητα. Προβλήματα στην είσπραξη απαιτήσεων δύνανται να ανακύψουν σε πλαίσια είτε εμπορικών συναλλαγών, είτε σε συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη ανείσπρακτων απαιτήσεων από συμβάσεις πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ ιδιωτών και ΝΠΔΔ, καθώς επίσης από απλήρωτα αξιόγραφα, αλλά και από δανειακές συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών.
Ο Δρ. Ηλίας Χάμος έχοντας βαθιά γνώση αλλά και εμπειρία σε ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης προβαίνει στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου για την ταχύτατη είσπραξη των απαιτήσεων των εντολέων του δια της κατάθεσης αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής ή δια της άσκησης τακτικής αγωγής. Ήδη δε πριν την έκδοση του εκτελεστού τίτλου δια της κατάθεσης αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων επιχειρείται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ενώ κατόπιν της έκδοσής του, διενεργούνται πράξεις αναγκαστικής κατάσχεσης σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ευρισκόμενα είτε στην κατοχή του, είτε εις χείρας τρίτων προσώπων.
Αντίθετα και στην περίπτωση, κατά την οποία ο Δρ. Ηλίας Χάμος εκπροσωπεί τον οφειλέτη διερευνά την ουσία της απαίτησης του δανειστή, εάν όντως οφείλεται το χρηματικό ποσό, του οποίου η καταβολή αξιώνεται, καθώς επίσης εξετάζει την ύπαρξη και των απαιτούμενων τυπικών προϋποθέσεων επί παραδείγματι για την έκδοση διαταγής πληρωμής ή τη διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.