129983602 m scaled

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στα πλαίσια του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή διερευνάται η τήρηση των διατάξεων του Ν. 2251/1994, όπως αυτός διαχρονικά τροποποιήθηκε με τελευταία την τροποποίησή του δυνάμει του Ν. 4933/2022 (ΦΕΚ 99/Α), στο σύνολο των συμβάσεων, στις οποίες αντισυμβαλλόμενοι είναι προμηθευτές και καταναλωτές.
Ο Δρ. Ηλίας Χάμος έχοντας εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, διαθέτει την απαιτούμενη ακαδημαϊκή κατάρτιση προκειμένου να δύναται να προβαίνει σε λεπτομερή εξέταση κάθε μεμονωμένης υπόθεσης και να διαπιστώνει, εάν ενδεχομένως υφίσταται παραβίαση των δικαιωμάτων του καταναλωτή εξαιτίας καταχρηστικών συμβατικών ρητρών ή παρανόμων και καταχρηστικών πρακτικών, ενεργειών ή παραλείψεων από πλευράς προμηθευτών.
Ενδεικτικά επισημαίνεται, ότι βάσει του Ν. 2251/1994 δύνανται να ελεγχθούν ως καταχρηστικές και συνεπώς να αποδειχθούν άκυρες συμβατικές ρήτρες σε καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως επί παραδείγματι σε συμβόλαια ασφάλισης υγείας ή ζωής, σε συμβάσεις με παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου αλλά και με εταιρίες τηλεπικοινωνιών.
Επιπρόσθετα στα πλαίσια του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή ερευνάται η τήρηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή σε συμβάσεις από απόσταση, όπως επί παραδείγματι η σύναψη συμβάσεων μέσω τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών ή μέσω διαδικτύου, σε συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως επί παραδείγματι σε περιπτώσεις επίσκεψης πωλητών των προμηθευτών στην κατοικία του καταναλωτή.
Πέραν αυτών και επίσης στα πλαίσια του ιδίου τομέα δικαίου, εξετάζονται οι περιπτώσεις έγερσης αξιώσεων από την πλευρά του καταναλωτή εναντίον του προμηθευτή ενδεικτικά ως απόρροια της πρόκλησης βλάβης από ελαττωματικά προϊόντα, της παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας προϊόντων, της πλημμελούς παροχής υπηρεσιών, της παραπλανητικής διαφήμισης και οποιασδήποτε παράνομης – αντικαταναλωτικής πρακτικής.