116855776 m scaled 1

ΔΙΚΑΙΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, ενώ από το συνδυασμό των άρθρων 297, 298 και 330 ΑΚ προκύπτει, ότι προκειμένου για την επιδίκαση αποζημίωσης εξαιτίας της τέλεσης αδικοπραξίας απαιτείται η ύπαρξη 1. ζημιογόνου συμπεριφοράς, πράξης ή παράλειψης, 2. παρανόμου χαρακτήρα της πράξης ή παράλειψης, 3. υπαιτιότητας 4. ζημίας και 5. αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς, δηλαδή ανάμεσα στο νόμιμο λόγο ευθύνης και στην επέλευση της ζημίας.
Συχνά η αδικοπραξία αποτελεί την υπό το πρίσμα του αστικού δικαίου έκφανση της τέλεσης εγκλήματος βάσει του ποινικού δικαίου. Στα πλαίσια της άσκησης αγωγής αδικοπραξίας ο ζημιωθείς –  εκείνος σε βάρος του οποίου έχει τελεστεί έγκλημα βάσει του ποινικού δικαίου, αξιώνει από τον αδικοπρακτούντα την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας και διαφυγόντος κέρδους, καθώς επίσης την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης για την προκληθείσα σε βάρος του ηθική βλάβη.
Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της τέλεσης της αδικοπραξίας της απάτης. Από την διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 386 του ΠΚ προκύπτει, ότι γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε αποζημίωση αποτελεί και η απάτη σε βάρος του ζημιωθέντος, η οποία υπάρχει όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή διατηρεί με κάθε μέσο ή τέχνασμα σε άλλον την εσφαλμένη αντίληψη πραγματικών γεγονότων, εξαιτίας της οποίας εκείνος προβαίνει σε δήλωση βούλησης ή επιχείρηση πράξης, από την οποία υφίσταται ζημία, εφόσον το χρησιμοποιηθέν απατηλό μέσο υπήρξε αποφασιστικό για τη γενόμενη δήλωση βούλησης ή την επιχειρηθείσα πράξη, ενώ δεν αποκλείεται η τυχόν χρησιμοποιηθείσα για την απάτη ψευδής παράσταση να αναφέρεται σε μελλοντικό γεγονός ή να συνδέεται με απόκρυψη κρίσιμων γεγονότων αναγομένων στο παρόν, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε ο ζημιωθείς και γνώριζε αυτός που τον εξαπάτησε, χωρίς να είναι αναγκαίο η προκληθείσα από την απατηλή συμπεριφορά ζημία να συνδέεται αποκλειστικά με ωφέλεια αντίστοιχη, που επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, αφού αυτή μπορεί να αφορά και τρίτο. 
Ο Δρ. Ηλίας Χάμος διαθέτει το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο αλλά και πολυετή εμπειρία προκειμένου για την άσκηση αγωγής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας για λογαριασμό των εντολέων του.
Ακολούθως και για την περίπτωση, κατά την οποία ο Δρ. Ηλίας Χάμος εκπροσωπεί τον εναγόμενο, δηλαδή τον φερόμενο ως υπαίτιο ζημιογόνου γεγονότος, διερευνά αρχικά εάν όντως ο εντολέας του φέρει την ευθύνη πρόκλησης της αδικοπραξίας, το ενδεχόμενο της ύπαρξης συνυπαιτιότητας στην επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος από την πλευρά του παθόντος, το ενδεχόμενο της αξίωσης καταβολής υπερβολικού ποσού αποζημίωσης, καθώς επίσης το ενδεχόμενο της ύπαρξης τυπικών σφαλμάτων στην αγωγή, εξαιτίας των οποίων δύναται να επέλθει η απόρριψή της.